عاشقانه های خاص

حرف های بی بهانه

درباره خاص

 فک کنم بتونم کل انگیزه و هدفمو از فراهم آوردن این فضا توی جمله زیر بیان کنم:
احساساتمان را مخفی می‌کنیم…
اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.درباره من
مهربانم...
دیگر نگران تنهایی من نباش!
این روزها
دلخوش به محبت غریبه ای هستم!
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان